28.05.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Από βιβλίο σελ 68
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 100, 102 μόνο τα ρήματα, 103 ασκ 4, 105
Γραφή στο πρόχειρο

Μοίρασα τη ποιήματα για τη γιορτή λήξης του σχολείου ώστε από αύριο να ξεκινήσουμε πρόβες.
Σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 101, 103 ασκ 5, 106
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 68(3 φορές)

Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 196, 200, 201

Σπίτι :
Άσκηση στα κουτάκια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚα

Student’s mother’s /Father’s Day (λόγω της γιορτής 12/5)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ