28.05.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

Η φετινή μας ύλη θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα. Τα παιδιά θα συνεχίσουν να έχουν καθήκοντα τα οποία θα είναι σαφώς λιγότερα και στόχο θα έχουν να ολοκληρώσουμε μια επανάληψη εφ’ όλης της ύλης που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στην Ε’ τάξη με αυτοπεποίθηση! 🙂

ΓΛΩΣΣΑ

Στην τάξη:
Μιλήσαμε για τα ανώμαλα παρεθετικά των επιθέτων. Παραθετικα ονομάζουμε τον συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε και για τον θετικό βαθμό, τότε λέμε τρεις βαθμοί του επιθέτου.
Για το σπίτι:
Ασκήσεις 4 και 5 από το ΒΑ σελ. 143,145. Συμβουλεύομαι τη θεωρία στη σελ. 139 του ΒΑ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη:
Ασχολήθηκαμε με συνθετα προβλήματα.
Για το σπίτι:
Απο το ΒΑ σελ. 80, ασκήσεις 3 και 4.
Επιπλέον, απο τη σελ. 94, ασκήσεις 8,9,10

ΙΣΤΟΡΙΑ

Για την Πέμπτη: Η Καρχηδόνα συγκρούεται με τη Ρώμη.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για αύριο Νομούς – Πρωτεύουσες Θεσσαλίας.

Αγγλικά


Companion p.83-84(λέξεις/ασκήσεις)
28/5
Ομιλος:workbook p.78-81

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μιλήσαμε για την παραβολή του ασώτου υιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ