28.09.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

Προσέχουμε κάθε μεσημέρι να παίρνουμε φεύγοντας τη ζακέτα μας και ελέγχουμε αν είναι η δική μας. Σε περίπτωση που έχουμε πάρει τη ζακέτα κάποιου άλλου, την επιστρέφουμε την άλλη μέρα στην τάξη.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση στη φωνούλα ΠΑ, πα.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 23 και 24.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 20 και 25.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση το 3 στο πρόχειρο.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 9 και σελ. 44 την άσκηση 9.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 10 και σελ. 45.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση