28.09.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Καναμε:
Εξάσκηση στα γεωμετρικά σώματα και γεωμετρικά σχήματα
Βιβλίο μαθητή μάθημα 3
Τετράδιο εργασιών μάθημα 3
Σπίτι:
Βοηθητικές ασκήσεις σελ.21_23

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε:
Επανάληψη στα μαθήματα 1_4
Σπίτι:
Γράφουμε επαναληπτικό στα μαθήματα 1-4

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κάναμε:
Βιβλίο μαθητή σελ.18-20
Σπίτι:
Μαθαίνω σελ.20 βιβλίο μαθητή το “αξίζει να διαβάσουμε”

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση