28.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Γράψαμε στο πρόχειρο τη συλλαβή ΤΑ
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 42, 43
Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 44

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από βιβλίο μάθημα 7 εκτός από ασκ 3
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 46-49
Για το σπίτι έχουν:
Στο τετράδιο με τα κουτάκια τον αριθμό 4.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Kάναμε από το student’s unit 5 and workbook(words:book,desk,computer,pen,pencil,bag).
Τα βιβλία τους θα τα αφήνουν κάτω από το θρανίο στο σχολείο(δεν θα έχουν εργασία για το σπίτι).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ