28.2.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 8 ασκ. 3, σελ. 9 ασκ. 5 προφορικά, σελ. 9 ασκ. 6, σελ. 11 ασκ. 9.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: την ίδια (Τετράδιο Εργασιών: σελ. 10 ασκ. 7).
Γραφή και Ορθογραφία: Τετράδιο Εργασιών σελ. 11 από ασκ. 9 τις προτάσεις: Είναι ένας πράσινος κύκλος. Είναι ένα μπλε τετράγωνο.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 4 ασκ. 4 και σελ. 5 ασκ. 5 και 6.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Φτιάξαμε την προπαίδεια του 8 με καρτέλες για ντόμινο. Δεν προλάβαμε να το παίξουμε πολύ. Να το φέρουν αύριο μαζί τους να το παίξουμε. Βρίσκεται σε ένα φακελάκι στον πράσινο φάκελο.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 81 – 82 ασκ. 19 και 20.
Αύριο τεστ στις προπαίδειες 2, 4, 6, 8.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αγγλικά

Γραφη 2 φορές κι ορθογραφια το ρήμα I am, you are(το εχουμε κανει στο τετράδιο τους) .
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ