29.01.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 143-145
Γραφή στο πρόχειρο


Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 146-148

Να φέρουν τα καινούρια τεύχη στα βιβλία.


Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 28-30

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 31


Να φέρουν τα καινούρια τεύχη στα βιβλία.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε review student’s Ana workbook (Ff-Jj words)
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ