29.05.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Από βιβλίο σελ 70
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 107,108
Από τετράδιο εργασιών σελ 70-74 εκτός από ασκ 1 σελ 70
Γραφή στο πρόχειρο

Να μάθουν τα ποιήματά τους.
Σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 109,110
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 70(3 φορές)

Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε :
Δεν κάναμε λόγω πρόβας

Σπίτι :
Άσκηση στα κουτάκια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚα

Student’s mother’s /Father’s Day (λόγω της γιορτής 12/5)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ