03.10.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Β σελ 16 “Ο Ανεμόμυλος”
Β σελ 18-19 Ασκ 5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (από Πέμπτη)

Κάναμε:
ΤΕ σελ 25 Ασκ 2,4 και Προβ. 1 (διόρθωση)
ΤΕ σελ 26-27 Προβ 2, Ασκ 1-2

ΙΣΤΟΡΙΑ

Β σελ 21 –> Οι 4 κουκίδες – Οι αιτίες των αλλαγών στη διοίκηση της αυτοκρατορίας

ΦΥΣΙΚΑ

Φέρνω Υλικά

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Σχεδιάζω τον χάρτη του δωματίου μου (κάτοψη) όπως αυτός της τάξης:
Δεν ξεχνώ να βάλω ΥΠΟΜΝΗΜΑ και ΤΑ 4 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (από Τρίτη)

Κάναμε
Εισαγωγή στο μάθημα και συζήτηση πάνω στους τίτλους των ενοτήτων του Βιβλίου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p 15
Student’s Book p 14 ex 2-3

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ