29.11.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

Καλή αυριανή!

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Από τα σημεία στίξης: τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό, παύλα και το κόμμα. (Βοηθ. Ασκήσεις σελ. 80 – 82).
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 83 ασκ. 2, σελ. 85 ασκ. 5.
Ανθολόγιο: σελ. 33.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 35 ασκ. 2.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Ανθολόγιο σελ. 33.
Γραφή και Ορθογραφία: Ανθολόγιο σελ. 33 την πρώτη στροφή του ποιήματος.
Για όσα παιδιά έλειπαν, μπορείτε να βρείτε το Ανθολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο και να μελετήσουν από εκεί οι μαθητές.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 83 ασκ. 1 και σελ. 84.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση με τα γεωμετρικά σχήματα και τα γεωμετρικά στερεά.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 53 και σελ. 112.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s p.26
Aνάγνωση ‘My family’

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ