29.5.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 109 ασκ.14.
Bιβλίο Μαθητή: σελ. 56.
Για το σπίτι:
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή: σελ. 56.
Γραφή: δεν έχουμε.
Ορθογραφία: θα κλίνουμε ρήματα σε Ενεστώτα, Παρατατικό, Αόριστο (δεν το κάναμε σήμερα λόγω πρόβας).
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 107 ασκ. 12 και σελ. 108 – 109 ασκ. 13.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 69 το πάνω μέρος.
Για το σπίτι:
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 98.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Για το σπίτι:student’s p.84ανάγνωση
Γραφή/ορθ. 2φορες:hot,cold,windy

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ