3.11.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση στους μήνες και με τις 2 ονομασίες.
Εξάσκηση στην ημερομηνία λήξης από συσκευασίες που έφεραν οι μαθητές.
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 45 .
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή: σελ. 45.
Γραφή και Ορθογραφία: τους μήνες και με τις 2 ονομασίες, όπως ακριβώς είναι στο χαρτάκι που κολλήσαμε στη γραφή. Τους γράφουμε 2 φορές μόνο, όχι 3. Τους μαθαίνω απέξω. Τη Δευτέρα κάθε μαθητής θα τους γράψει απέξω μόνος του στην Ορθογραφία.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 62 και σελ. 63 τις ασκήσεις 14 και 15.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση στον πίνακα σε προβλήματα που έχουν την έννοια “περισσότερα” και χρειάζονται 2 πράξεις (όπως αυτό στις Β.Α. σελ. 69 ασκ, 3).
Βιβλίο Μαθητή σελ. 20 (όχι τη δραστηριότητα – ανακάλυψη) και σελ. 21.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 14.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 62, σελ. 67, σελ. 68 (όχι το τρίτο σκέλος του προβλήματος), σελ. 69 ασκ. 3.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε τις λέξεις rubber,ruler,computer(γραφη στο τετραδιο) και την κατασκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ