30.01.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :

Δεν κάναμε μάθημα σήμερα.

Για το σπίτι έχουν :


Να φέρουν τα καινούρια τεύχη στα βιβλία.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:


Για το σπίτι έχουν:Να φέρουν τα καινούρια τεύχη στα βιβλία.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε review student’s Ana workbook (Ff-Jj words)
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ