30.10.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνω ότι θα γράφουμε καθημερινά Ορθογραφία τις λέξεις που θα έχουν στη Γραφή και τα γράμματα με τις συλλαβές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα.
Για την προετοιμασία της Ορθογραφίας στο σπίτι να διαβάζουμε τις λέξεις ως εξής:

  1. Γράφουν τα παιδιά π.χ. τη λέξη: παπί
  2. Την αναλύουν σε συλλαβές: πα – πί
  3. Την αναλύουν σε γράμματα: π – α – π – ί

Όσο μαθαίνουμε καινούργιες λέξεις, στην ορθογραφία θα γράφουμε και κάποιες από τις προηγούμενες, σαν επανάληψη.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Μάθαμε το γράμμα Νν
Γραφή στο πρόχειρο
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 105-109
Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 110
Σε ένα πρόχειρο τετράδιο να κάνουν επανάληψη τα γράμματα, τις συλλαβές και τις λέξεις που έχουμε μάθει.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 73
Φωτοτυπία με το σπιτάκι του 5
Για το σπίτι έχουν:
Στο τετράδιο το σπιτάκι του 5

Να αφήσουν σπίτι το τετράδιο εργασιών α’ τεύχος και να φέρουν το β’ τεύχος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε λεξιλόγιο (skirt,jacket,dress,shirt,coat,hat, T-shirt),ασκήσεις στο student’s και workbook.
Τα βιβλία τους θα τα αφήνουν κάτω από το θρανίο στο σχολείο(δεν θα έχουν εργασία για το σπίτι).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ