30.10.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 35-36.
Tετράδιο Εργασιών: σελ. 19.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 35.
Γραφή και Ορθογραφία: Βιβλίο Μαθητή: σελ. 36 την 4η λίστα.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 47 και σελ. 48 άσκηση 3.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 14 – 15 (όχι την εργασία από την σελίδα 15).
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 8 και σελ. 9 ασκ. γ.
Για το σπίτι…
Φωτοτυπία από τον πράσινο φάκελο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Γραψαμε τις λεξεις chair,desk,bag.Για την επόμενη φορά θα έχουν να γράψουν στο τετράδιο 2φορες την καθε λεξη(γραφη).
Και θα διαβάσουμε μέσα στην τάξη τον διάλογο που περιέχει αυτές τις λέξεις στο student’s book.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ