30.10.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Την άλλη Δευτέρα (6/11) θα γράψουμε Διαγώνισμα στην Γλώσσα στα εξής:

  1. Απόστροφος
  2. Καταλήξεις ρημάτων -ε και -αι
  3. Ορθογραφία λέξεων ( θα τους πω αναλυτικά ποιες λέξεις θα διαβάσουν)
  4. Ξεχωρίζω ρήματα, ουσιαστικά και επίθετα
  5. Φτιάχνω προτάσεις
  6. Υποκείμενο, Ρήμα, Αντικείμενο

Όλη την εβδομάδα θα κάνουμε επαναληπτικές ασκήσεις στα παραπάνω.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Βιβλίο σελ. 46,47,49
Τετράδιο Εργασιών σελ. 34 ασκ. 1
Β.Α. σελ. 84,85
σελ. 86 την θεωρία για την απόστροφο
σελ. 88,89
Για το σπίτι:
Βιβλίο σελ. 46 ανάγνωση
σελ. 46 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από «Τουλάχιστον…πεποίθησιν»
Β.Α. σελ. 90

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Την επαλήθευση του πολλαπλασιασμού
Β.Α. σελ. 71 τους 3 τελευταίους πολλαπλασιασμούς
Β.Α. σελ. 72 ασκ. 6,7 και σελ. 73 ασκ. 8,9.
Για το σπίτι:
Β.Α. σελ. 73 ασκ. 10,11
σελ. 74 ασκ. 12,13
Στα παραπάνω προβλήματα κάνω και τις επαληθεύσεις των πολλαπλασιασμών.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 33 και οι ερωτήσεις βρίσκονται στο συνοδευτικό υλικό παρακάτω.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Επανάληψη όλες τις λέξεις και τα κουτάκια γραμματικής από το companion p.12-17(να ξέρουν την σημασία των λέξεων-το ρημα I have got/ πληθυντικο ουσιαστικων).
Θα γράψουν ένα μικρο τεστ την επόμενη Πέμπτη, γιατί την Δευτέρα γράφουν γλώσσα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ