30.10.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

Αύριο, θα επισκεφθούμε το εργαστήριο Archaeolab. Τιμή μετακίνησης και συμμετοχή στο εργαστήριο 10 ευρω.

Τα παιδιά να έχουν μαζί τους μονο την ιστορία για να εξετάσουμε τα πολιτεύματα και να προχωρήσουμε στο επόμενο μάθημα.

ΓΛΩΣΣΑ

Στην τάξη:
Προχωρήσαμε στο κείμενο Νερουλάς, ΒΜ σελ. 40,41.
Μιλήσαμε για τα ισοσυλλαβα και ανισοσύλλαβα ουσιαστικά σε – ας. Θεωρία στο ΒΜ σελ. 41 ή στο ΒΑ σελ. 55.
Κάναμε εξάσκηση απο ΒΑ σελ. 59 και σελ. 71.
Για το σπίτι:
1) ανάγνωση ΒΜ σελ. 40
2) Γραφή χ 2 και ορθογραφία ΒΜ σελ. 40 (πριν μερικές δεκαετίες… Τον νερουλά) και τις λέξεις της σελίδας 41(ασκ.4)
3) Να ξέρω τι είναι ισοσυλλαβα, τι ανισοσύλλαβα ουσιαστικα, να τα ξεχωρίζω.
4) ασκήσεις 1,2,3 απο ΒΑ σελ. 56,57

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη:
Κεφ. 9.πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους.
Μιλήσαμε για σύντομους πολλαπλασιασμούς ακέραιου με το 10,100,1.000. Δουλέψαμε στο τετράδιο.
Για το σπίτι:
Ασκήσεις ΒΑ σελ. 40 (2,3)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Θα κάνουμε αύριο ιστορία.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για την επόμενη Τετάρτη: Νομούς – Πρωτεύουσες Ηπείρου.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s p.20-21 επαναληπτικες ασκήσεις

31/10/23
ομιλος:κάναμε workbook p.14-15 ,έχουμε για το σπίτι p.28-29 Grammar.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μιλήσαμε για την προσευχή. Κεφάλαιο 1ο του βιβλίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ