31.05.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Από βιβλίο σελ 72,73
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 115-117 εκτός από ασκ 3
Από τετράδιο εργασιών σελ 76, 77 εκτός από ασκ 2
Γραφή στο πρόχειρο

Να μάθουν τα ποιήματά τους.
Σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 116 ασκ 3, 118
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 72,73(3 φορές)

Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε :
Άσκηση στα κουτάκια

Σπίτι :
Άσκηση στα κουτάκια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚα

Student’s mother’s /Father’s Day (λόγω της γιορτής 12/5)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ