31.05.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Ελέγξαμε την άσκηση που είχαμε στο Β.Μ.
Β.Μ. σελ. 53.
Στο τετράδιο γράψαμε θεωρία για τα ρήματα με β’ συνθετικό το αρχαιοελληνικό ρήμα αγω (π.χ. εισάγω).
Για το σπίτι
Β.Α. σελ. 131 ασκ. 11, σελ. 132 ασκ. 12, σελ. 137-138 ασκ. 9, σελ. 139-140 ασκ. 12.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ


ΑΓΓΛΙΚΑ


Student’s p.93 exe.5B (όσοι δεν την έκαναν)
και θα έχουμε companion p.99-100(λέξεις/ασκήσεις) .Θα γράψουμε ορθ .και τις προηγούμενες λεξεις.
όμιλος:workbook p..80-83
ΓΑΛΛΙΚΑ

🏠Για το σπίτι:

1) mon cahier pg. 49 copie et dictée les mots 27-38

2) mon cahier pg.51 ex. 1 + 2


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Για Τετάρτη 24.04.: AB ΣΕΛ. 56 (9,10,11) , KB ΣΕΛ. 44 (1b) και να ξέρουμε τα ζώα + το άρθρο τους, ΣΕΛ. 45 τα χρώματα ορθογραφία

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΚΠΑ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 62-63 Κεφάλαιο 1. Τι είναι δημοκρατία;, σελ. 64 Κεφάλαιο 2. Το δημοκρατικό πολίτευμα της Ελλάδας.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ