31.10.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Γραφή στο πρόχειρο
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 112-113
Από τετράδιο εργασιών σελ 13,14
Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 111
Σε ένα πρόχειρο τετράδιο να κάνουν επανάληψη τα γράμματα, τις συλλαβές και τις λέξεις που έχουμε μάθει.

Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 75-79
Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 74

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε επαναληψη λεξιλογιου,καναμε ασκήσεις στο student’s και workbook.
Τα βιβλία τους θα τα αφήνουν κάτω από το θρανίο στο σχολείο(δεν θα έχουν εργασία για το σπίτι).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ