4.10.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 22 – 23.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 22 .
Γραφή και Ορθογραφία: Βιβλίο Μαθητή σελ. 23 την υπογραμμισμένη πρόταση.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 29 – 30.
Αύριο να φέρω το τετράδιο γραπτού λόγου στο σχολείο.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση στις προσθέσεις με πάτημα στο 30, 40, 50, 60 (τετράδιο και Βοηθητικές Ασκήσεις).
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 31, 32, 33, 34 (όχι την ασκ.9) –> κάποια τα λύσαμε στο σχολείο, τα υπόλοιπα είναι για το σπίτι.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε student’s p.6-7 , workbook p.4-5
Homework: student’s p.6 αναγνωση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ