5.10.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε: Βιβλίο σελ. 34,35
Τετράδιο Εργασιών σελ. 20,22,23 ασκ.3
Για το σπίτι:
Βιβλίο σελ. 32 και 33 ανάγνωση
Βιβλίο σελ. 32 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από «Η Αργυρώ χορεύει…πονηρή!»
Στο τετράδιο της Γλώσσας γράψω 3 προτάσεις με τις λέξεις «χάρτης, εκδρομή, τρέχω»
Β.Α. σελ. 53 ασκ. 1,2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε: Β.Α. σελ. 48 και επανάληψη σε προπαίδειες και διαιρέσεις
Για το σπίτι:
Φωτοτυπία στο Τετράδιο των Μαθηματικών οι οποίες στο Συνοδευτικό Υλικό παρακάτω.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ


companion p.12 ( όλες τις λέξεις γραφη,ορθογραφία μόνο από 1-7)και την άσκηση 1.
Την ανάγνωση από student’s θα την κάνουμε μαζί στην τάξη.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ