5.4.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ιστορίας την Δευτέρα 8 Απριλίου στις σελίδες: 98,99,101,104

ΓΛΩΣΣΑ

Για το σπίτι:
Βιβλίο σελ. 25 ασκ. 4 ανάγνωση
σελ. 23 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία τις δυο τελευταίες στροφές
Άγνωστη ορθογραφία: 3 προηγούμενες ορθογραφίες
Φωτοτυπία με επαναληπτικές ασκήσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β.Α. σελ. 124 και εξηγήσαμε την ώρα
Για το σπίτι:
Φωτοτυπία με ασκήσεις στην ώρα (Συνοδευτικό Υλικό)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p. 56(Γραφή /Ορθ. λέξεις) και τις ασκησεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ