6.11.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Την Δευτέρα (13/11) θα γράψουμε Διαγώνισμα στην Ιστορία στις σελίδες 23,26,28,30,33,36 και 38.

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψαμε Επαναληπτικό Διαγώνισμα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε: Β.Α. σελ. 76 και 77
Βιβλίο σελ. 39
Τετράδιο Εργασιών σελ. 34, 35
Για το σπίτι:
Β.Α. σελ. 78 ασκ. 8
σελ. 79 ασκ. 9,10,11 ( η οποία συνεχίζεται και στην σελ. 80)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 38.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ


Κάναμε από φωτοτυπίες, επαναληπτικες ασκήσεις για το τεστ της Πέμπτης.
Για αύριο θα έχουμε companion p.20
-γραφη τις λέξεις απο 1-9
-και την άσκηση που ακολουθεί.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ