6.12.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 48 – 49.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 38 – 39.
Συζητήσαμε και μάθαμε για το θέατρο σκιών.
Στην ενότητα που ξεκινήσαμε χθες υπάρχουν γράμματα τα οποία εμείς έχουμε ήδη διδαχτεί (Μμ, Ηη, Λλ) . Στα μαθήματα με τα γράμματα αυτά, θα κάνουμε όλα τα κείμενα, αλλά δε θα επιμείνουμε με ασκήσεις.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 48 τα ροζ.
Γραφή: Θα πάμε στο θέατρο. (7 φορές)
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 47 τις ασκήσεις 15 και 16, σελ. 48 την άσκηση 18 και σελ. 50 την άσκηση 22.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Την παρεούλα του 10.
Για το σπίτι…
Τετράδιο: συμπληρώνω την παρεούλα του 10. Κάνω εξάσκηση και με τα ξυλάκια μου.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 114.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε Cc camera, car, cat. Έχουν για το σπίτι να γράψουν το γράμμα Cc στο τετράδιο αγγλικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση