6.12.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο σελ. 76 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία όλες τις λέξεις
Τετράδιο Εργασιών σελ. 53 ασκ. 1
Β.Α. (Β’ τεύχος) σελ. 24
σελ. 25 ασκ. 2
Επιλέγω 4 από τις λέξεις της ορθογραφίας και φτιάχνω προτάσεις στο Τετράδιο της Γλώσσας

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β.Α. (Β’ τεύχος) σελ. 31,32,34
Βιβλίο σελ. 59 μαθαίνω πολύ καλά τα υπογραμμισμένα

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 52.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ


Γραφη μια φορά τα κτητικα επίθετα (τα έχουν γράψει στο τετράδιο τους) και να τα μάθουν ορθογραφία.
Companion p.27 exe.3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ