7.11.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο Μαθηθή σελ. 39 ασκ.10 και ασκ.11 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία
Τετράδιο Εργασιών σελ. 26 ασκ. 4 ανάγνωση
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 72 ασκ. 6, σελ. 73 και σελ. 74 ασκ.8

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ασκήσεις στο Τετράδιο Μαθηματικών

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε Student’s p. 24 και διόρθωσαμε το test. H/W :Student’s p24 Ανάγνωση και companion p. 20 (γραφή και ορθογραφία τις λέξεις από το 1-5)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση