7.11.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 43-44.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 66 ασκ. 20 (προφορικά).
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή: σελ. 44.
Γραφή και Ορθογραφία: Βιβλίο Μαθητή: σελ. 46: Ήταν οι δώδεκα μήνες του χρόνου.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 66 ασκ. 21, σελ. 67-68.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 15 ασκ. ε, σελ. 16-17.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 72-73.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε τις λέξεις listen,look,open your book.Eχουν ανάγνωση student’s p.24-25

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ