7.11.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Την Δευτέρα (13/11) θα γράψουμε Διαγώνισμα στην Ιστορία στις σελίδες 23,26,28,30,33,36 και 38.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε: Βιβλίο σελ. 53,54,55
Τ.Ε. σελ. 39
Β.Α. σελ. 97, 98 ασκ. 4, σελ. 99 και 100.
Για το σπίτι:
Βιβλίο σελ. 53 ανάγνωση
σελ. 53 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από “Υπάρχουν…χαμογελούν”
Στο Τετράδιο της Γλώσσας γράφω μία παράγραφο για να περιγράψω το δελφίνι.
Β.Α. σελ. 102 ασκ. 2
σελ. 107 ασκ. 12

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε: Β.Α. σελ. 78 ασκ. 7,8
σελ. 80 ασκ. 12,13
σελ. 81
Βιβλίο σελ. 42 και 43
Φέρνω το β’ τεύχος του Τετραδίου Εργασιών των Μαθηματικών
Για το σπίτι:
Β.Α. σελ. 85 ασκ. 10,11,12
σελ. 86 ασκ. 2

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 38.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Την πεμπτη γράφουν τεστ 9/11/23.

Κάναμε από το companion p.20 ασκήσεις μέσω ebooks (λεξεις 1-9) και για την επόμενη φορά θα έχουν( 10-17 γραφη/ορθ).
.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ