8.2.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών στα κλάσματα την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου!

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Βοηθητικές Ασκήσεις Β’ Τεύχος σελ. 50 ασκ. 5 και 6, σελ. 52 ασκ.10.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο Μαθητή σελ. 75

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση