7.2.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών στα κλάσματα την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου!

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο Μαθητή σελ. 20 και 21 (ανάγνωση) και γραφή (1 φορά) και ορθογραφία το πινακάκι με τις αντωνυμίες απ’ έξω στην σελ. 23
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 62 ασκ. 2 και σελ. 63.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Βοηθητικές Ασκήσεις Β’ Τεύχος σελ. 44,45,46,62.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p. 46 exe. 2(στο τετράδιο της γραφής, γράφω αντίστοιχο για τον εαυτό μου-τι κάνω καθημερινά).
ΟΜΙΛΟΣ :workbook p. 48 Kai p. 49 exe. 5

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση