7.2.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο σελ. 42 ασκ.5 ανάγνωση
Β.Α. σελ. 90 μαθαίνω την προστακτική των ανώμαλων ρημάτων για ορθογραφία και κάνω τα κάνω γραφή 2 φορές
Στο Τετράδιο της Γλώσσας κάνω τις ασκήσεις
Άγνωστη ορθογραφία: 3 προηγούμενες ορθογραφίες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στο Τετράδιο των Μαθηματικών κάνω τις ασκήσεις (Συνοδευτικό Υλικό)
Β.Α. σελ. 142 ασκ. 16,17

ΙΣΤΟΡΙΑ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στον Τρωικό Πόλεμο την Τετάρτη

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ


Ξεκινήσαμε επανάληψη. Κάναμε από το Sudent’s τις ασκησεις (speaking) και writing(προτάσεις must/mustn’t).
Την Δευτέρα θα γράψουν ένα μικρό τεστ. Για αυτό θα πρέπει να κάνουν επανάληψη από το companion p. 32-41
lessons 11,12,13,14,15
(την σημασία των λέξεων και να διαβάσουν την θεωρία της γραμματικής).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ