08.01.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ Καλή Χρονιά! 🙂

Καλή σας χρονιά με υγεία και οικογενειακή ευτυχία!

ΓΛΩΣΣΑ

Στην τάξη:
Προχωρήσαμε στην 6η ενότητα και στο ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη.
Μιλήσαμε για τη μελοποιημένη ποίηση και το τελικό – ν. Πότε αυτό διατηρείται, πότε χάνεται. Θεωρία και εξάσκηση ΒΑ σελ. 135.
Για το σπίτι:
1) ανάγνωση το ποίημα.
2) Γραφή χ 1 και ορθογραφία το ποίημα
3) διαβάζω τη θεωρία στο ΒΑ σελ. 135
4) ασκήσεις ΒΑ 2,3,4,5 σελ. 136-137

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Επειδή διαθεσαμε αρκετό χρόνο, στα νεα μας και σε συζήτηση σχετικά με τις γιορτές, δεν προχωρήσαμε στο κεφ. 17 μονάδες μέτρησης μήκους. Διαθέσαμε τον εναπομείναντα χρόνο στην εικαστικη απεικόνιση του ποιήματος του Ελύτη.
Για το σπίτι: –

ΙΣΤΟΡΙΑ

Προχωρήσαμε στη νεα ενότητα: ο Περσικος κίνδυνος.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για αύριο Νομούς – Πρωτεύουσες Θεσσαλίας.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p.33 (Γ/Ο 1η στηλη λεξεων)

ομιλος: grammar p.51

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μιλήσαμε για την προσευχή. Κεφάλαιο 1ο του βιβλίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ