8.1.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε: Ασκήσεις επαναληπτικές με τους χρόνους και τα ουσιαστικά (Συνοδευτικό Υλικό)
Για το σπίτι: Β.Α. σελ. 85 ασκ. 3,4 (συνεχίζεται και στην σελ. 86)
Στο Τετράδιο της Γλώσσας κάνω Χρονική Αντικατάσταση στα ρήματα: διαβάζεις, γελάς, μαθαίνουμε.
Μαθαίνω καλά τους χρόνους καλά, γιατί αύριο θα κάνουμε ασκήσεις με αυτούς.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε: Βιβλίο σελ. 64 και 65
Τ.Ε. σελ. 30.
Για το σπίτι: Β.Α. σελ. 56 και 57

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 58 και 59.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p.32 (γραφη ολες/ορθ.6-11) και ασκήσεις 1,2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ