8.11.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Την Δευτέρα (13/11) θα γράψουμε Διαγώνισμα στην Ιστορία στις σελίδες 23,26,28,30,33,36 και 38.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε: Βιβλίο σελ. 53,54,55
Τ.Ε. σελ. 39
Β.Α. σελ. 97, 98 ασκ. 4, σελ. 99 και 100.
Για το σπίτι:
Βιβλίο σελ. 53 ανάγνωση
σελ. 53 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από “Υπάρχουν…χαμογελούν”
Στο Τετράδιο της Γλώσσας γράφω μία παράγραφο για να περιγράψω το δελφίνι.
Β.Α. σελ. 102 ασκ. 2
σελ. 107 ασκ. 12

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε: Β.Α. σελ. 87 ασκ. 5
Τ.Ε. σελ. 10 και 1
Για το σπίτι:
Β.Α. σελ. 86 ασκ. 3
σελ. 87 ασκ. 4
σελ. 88 ασκ. 7

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε: Επαναληπτικό Διαγώνισμα στην τάξη, το οποίο βρίσκεται στο Συνοδευτικό Υλικό
Για το σπίτι: Γράφουμε Επαναληπτικό Διαγώνισμα στον Ηρακλή

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Την πεμπτη γράφουν τεστ 9/11/23.

Κάναμε από το companion p.20 ασκήσεις μέσω ebooks (λεξεις 1-9) και για την επόμενη φορά θα έχουν( 10-17 γραφη/ορθ).
.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ