8.3.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ιστορίας την Τετάρτη 13 Μαρτίου

Να φέρω το γ’ τεύχος του Βιβλίου της Γλώσσας

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε: Β.Α. σελ. 18,19,22 ασκ. , 23,24,31,31 και 33 ασκ. 8.
Για το σπίτι:
Ανθολόγιο σελ. 176 και 177 ανάγνωση
σελ. 176 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από “Πάτησε το κουμπί…ακροβατικά”
Άγνωστη ορθογραφία: 3 προηγούμενες ορθογραφίες
Φωτοτυπία με επαναληπτικές ασκήσεις (Συνοδευτικό Υλικό)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Φωτοτυπία με ασκήσεις (Συνοδευτικό Υλικό) από την οποία κάνω την 1,2,4

ΙΣΤΟΡΙΑ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα την Τετάρτη

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Δεν θα έχουν Homework για την Δευτέρα λόγω των ημερών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ