8.4.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 77.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 27, σελ. 28 (προφορικά) και σελ. 29.
Για το σπίτι
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 77 το ποίημα.
Γραφή: δεν έχουμε.
Ορθογραφία μόνο άγνωστη: τα ρήματα σε -αίνω, -ώνω, – εύω. (Θα ζητηθούν διάφορα πρόσωπα π.χ. αυτοί απλώνουν).
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 39 και σελ. 41 ασκ. 3.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 21.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 20 – 21.
Για το σπίτι:
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 22.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αγγλικά

Student’s p. 68
-Ανάγνωση την ιστορια

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ