9.1.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 73 ασκ. 2 προφορικά, σελ.75 ασκ, 4, σελ. 76.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Τετράδιο Εργασιών σελ. 76 “Έξω από το παράθυρο”
Γραφή και Ορθογραφία: Τετράδιο Εργασιών: σελ. 75 ασκ. 4 τις λέξεις με πεζά γράμματα.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 73 ασκ. 1 (γράφουμε τις προτάσεις στο τετράδιο Γλώσσας), σελ. 74 ασκ.3 (στο πλαίσιο κολλάμε φωτογραφία ή ζωγραφίζουμε τον εαυτό μας).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 136 τα προβλήματα.
Εξάσκηση στην έννοια του πολλαπλασιασμού (παραδείγματα στον πίνακα με σχέδια και αριθμούς όπου προσθέτουμε πολλές φορές τον ίδιο αριθμό).
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 137 – 138.
Αύριο φέρνω και β’ τεύχος Βοηθ. Ασκήσεων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Ανάγνωση την φωτοτυπία που έχουν κολλήσει στο τετράδιο τους.
Γραφη κι ορθ. tree,grass,fish


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ