9.2.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών στα κλάσματα την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου!

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο Μαθητή σελ. 25 (ανάγνωση)
Γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από «Έχει όλη η πλάση…χελιδόνι»
Β.Α. σελ.67 ασκ.5, σελ. 65 ασκ.7 και σελ. 66.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p. 47 ( μαθαίνω την θεωρία και κλίνω το ρήμα I play στο τετραδιο μου)κάνω την άσκηση της σελίδας.
Ομιλος:workbook p. 50.
Στην τάξη κάναμε από την γραμματική την ερώτηση του present simple.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση