9.3.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Αύριο φέρνω το Βιβλίο της Ιστορίας

ΓΛΩΣΣΑ

Β.Μ. σελ. 53 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία τις λέξεις
Β.Α. σελ. 111 ασκ.1 και σελ. 112 ασκ. 4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Θα γράψουμε τεστ την Δευτέρα
Unit 16-20,διαβάζω από το companion τις λέξεις και την θεωρία γραμματικης αυτών των κεφαλαίων.
Ομιλος:Grammar p. 82

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση