23.4.2021 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

Ευλογημένη Μ. Εβδομάδα και Καλή Ανάσταση! ΓΛΩΣΣΑ Κάναμε...➡ Ορθ. + Αν.➡ Διαβάσαμε και αναλύσαμε το ποίημα του Ι. Πολέμη "Ο τυφλός προ του Σταυρού"Για μετά το Πάσχα➡ Διαβάζω το ποίημα του Ι. Πολέμη και γράφω στο τετράδιο της Γλώσσας μια παράγραφο (5 - 10 γραμμές) στην οποία θα περιγράφω τα συναισθήματα ή τις σκέψεις, που φαντάζομαι ότι θα είχε ο πρώην τυφλός, από την στιγ...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

22.4.2021 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

ΓΛΩΣΣΑ ➡Δεν ξεχνώ την συμμετοχή μου στο διαγωνισμό ζωγραφικής των ΕΛΤΑ (σύνδεσμος υπάρχει στο τέλος της σελίδας στις σημειώσεις). ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κάναμε...➡διορθώσαμε την άσκηση που είχαμε.➡Κεφάλαιο 42ο "Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη"➡Βιβλιοτετράδιο θεωρία σελ. 65 - 66, σελ. 67 ασκ. 1Για μετά το Πάσχα➡Βιβλιοτετράδιο σελ. 67 ολοκληρώνω την ασκ. 1, σελ. 68 προβλήματα 2, 3, 4, 5...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

21.4.2021 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

ΓΛΩΣΣΑ Κάναμε...➡ορθ. + αν➡κείμενα 2 ποιήματα του Γ. Βερίτη "Άφες αυτοίς", "Το βλέμμα του ληστή"Για το σπίτι...➡Ανάγνωση➡Γρ + Ορθ. από το ποίημα "Άφες αυτοίς" τους 2 πρώτους στίχους, 2 φορές.➡Βιβλιοτετράδιο σελ. 130 ασκ. 1➡Δεν ξεχνώ την συμμετοχή μου στο διαγωνισμό ζωγραφικής των ΕΛΤΑ (σύνδεσμος υπάρχει στο τέλος της σελίδας στις σημειώσεις). ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κάναμε...➡διορ...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

20.4.2021 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

ΓΛΩΣΣΑ Κάναμε...➡διόρθωση ασκήσεων ➡κείμενο "Ευλογημένος ο Ερχόμενος"Για το σπίτι...➡Ανάγνωση➡Γρ + Ορθ. από το κείμενο "Κι όλοι μαζί, .... εκείνος που έρχεται σταλμένος από τον Θεό", 2 φορές.➡Δεν ξεχνώ την συμμετοχή μου στο διαγωνισμό ζωγραφικής των ΕΛΤΑ (σύνδεσμος υπάρχει στο τέλος της σελίδας στις σημειώσεις). ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κάναμε...➡διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε➡...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

19.4.2021 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

ΓΛΩΣΣΑ Κάναμε...➡διόρθωση ασκήσεων ➡BM σελ. 35 ασκ. 6➡Βιβλιοτετράδιο σελ. 84 - 85 ασκ. 1, σελ. 85 - 86 ασκ. 2Για το σπίτι...➡Βιβλιοτετράδιο σελ. 87 ασκ. 4, 5➡Γρ + Ορθ. ΒΜ σελ. 34 την 4η στροφή 2 φορές➡Δεν ξεχνώ την συμμετοχή μου στο διαγωνισμό ζωγραφικής των ΕΛΤΑ (σύνδεσμος υπάρχει στο τέλος της σελίδας στις σημειώσεις). ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κάναμε...➡διορθώσαμε την άσκηση που ...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

16.4.2021 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

ΓΛΩΣΣΑ Κάναμε...➡διόρθωση ασκήσεων ➡Βιβλιοτετράδιο σελ. 77 ασκ. 1, σελ. 78 ασκ. 3, 4, σελ. 79 ασκ. 5, 6, σελ. 83 ασκ. 5, 6Για το σπίτι...➡Βιβλιοτετράδιο σελ. 82 ασκ. 3, 4➡Δεν ξεχνώ την συμμετοχή μου στο διαγωνισμό ζωγραφικής των ΕΛΤΑ (σύνδεσμος υπάρχει στο τέλος της σελίδας στις σημειώσεις). ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Κάνα...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

15.4.2021 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

ΓΛΩΣΣΑ ➡Δεν ξεχνώ την συμμετοχή μου στο διαγωνισμό ζωγραφικής των ΕΛΤΑ (σύνδεσμος υπάρχει στο τέλος της σελίδας στις σημειώσεις). ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κάναμε...➡διόρθωση των ασκήσεων➡Βιβλιοτετράδιο σελ. 59 πρόβλημα 7Για το σπίτι...➡Βιβλιοτετράδιο σελ. 58 ασκ. 5 ΙΣΤΟΡΙΑ Κάναμε...➡ΒΜ σελ. 113 Κεφάλαιο 36 "Η καθημερινή ζωή στα ελληνιστικά χρόνια"➡ΒΜ σελ. 114 παράθεμα 1Για το...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

14.4.2021 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

ΓΛΩΣΣΑ Κάναμε...➡διόρθωση των ασκήσεων➡ΒΜ σελ. 34 ποίημα "Όλου του κόσμου τα παιδιά"σελ. 34 ασκ. 1, 3, σελ. 35 ασκ. 4, 5 ➡Βιβλιοτετράδιο σελ. 68 ασκ. 2, σελ. 75 ασκ. 3, 4 Για το σπίτι...Βιβλιοτετράδιο σελ. 75 - 76 ασκ. 5, σελ. 76 ασκ. 6➡Δεν ξεχνώ την συμμετοχή μου στο διαγωνισμό ζωγραφικής των ΕΛΤΑ (σύνδεσμος υπάρχει στο τέλος της σελίδας στις σημειώσεις). ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

13.4.2021 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

ΓΛΩΣΣΑ Κάναμε...➡Ορθογραφία και Ανάγνωση➡διόρθωση άσκησης στο βιβλιοτετράδιο ➡ΒΜ σελ. 23 ασκ. 6, σελ. 24 ασκ. 7➡Βιβλιοτετράδιο σελ. 71 - 72 θεωρία "Ανώμαλα Ρήματα"σελ. 73 ασκ. 1Για το σπίτι...Βιβλιοτετράδιο σελ. 68 - 69 ασκ. 3, σελ. 74 ασκ. 2➡Δεν ξεχνώ την συμμετοχή μου στο διαγωνισμό ζωγραφικής των ΕΛΤΑ (σύνδεσμος υπάρχει στο τέλος της σελίδας στις σημειώσεις). ΜΑΘΗΜΑΤΙ...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

12.4.2021 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

ΓΛΩΣΣΑ Κάναμε...➡διαβάσαμε τα γράμματα που γράψαμε➡ΒΜ σελ. 20 - 21 "Τρύπωνας ο φαφαγάλος"➡σελ. 21 ασκ. 1, σελ. 22 ασκ. 4 "ουδέτερα ουσιαστικά σε -ος", σελ. 23 ασκ. 5Για το σπίτι...Ανάγνωση σελ. 20 - 21Γ + Ο σελ. 20 "-Ο δάσκαλός μας έχει πει .... -Το άκουσα όλο.", 2 φορέςΒιβλιοτετράδιο σελ. 67 ασκ. 1➡Δεν ξεχνώ την συμμετοχή μου στο διαγωνισμό ζωγραφικής των ΕΛΤΑ (σύνδεσμος υ...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...