30.09.2021 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ ΚάναμεΕπαναληπτική ορθογραφίαΔιορθώσαμε Τ.Ε. σελ. 11 ασκ. 4, σελ 13 ασκ. 5Τ.Ε. ασκ. 6 σελ. 13Για το σπίτιΤ.Ε. ασκ. 7 σελ. 14 - 15 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Κάναμε Β.Μ. σελ. 18 - 21Τ.Ε. σελ. 30 - 31 Για το σπίτιΔιαβάζω τα όσα υπογραμμίσαμε στο Β.Μ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚάναμεΒ.Μ. σελ. 13 - 15Για το σπίτιΔιαβάζω τα υπογραμμισμένα από το Β.Μ. Τ.Ε. σελ...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

29.09.2021 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚάναμεB.M. σελ. 15 - 16 Τ.Ε. σελ. 15 ασκ. 1, 3, 4, 5Για το σπίτιΔιαβάζω θεωρία από Β.Μ. σελ. 16Βιβλιοτετράδιο σελ. 33 ασκ. 1, 2, 3, σελ. 34 ασκ. 4, σελ. 35 πρβλ. 6, σελ. 39 ασκ. 16, σελ. 41 πρβλ. 19 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚάναμεΓράψαμε τεστ στο μάθημα της ημέραςΒ.Μ. σελ. 14 - 16 Κεφάλαιο 3. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου.Για το σπί...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

28.09.2021 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ ΚάναμεΆγνωστη ΟρθογραφίαΤ.Ε. σελ. 7 - 10 Για το σπίτιΕπαναληπτική ορθογραφία (διαβάζω τις 3 προηγούμενες)Τ.Ε. σελ. 12 - 13 διαβάζω το κείμενο και κάνω την άσκηση 5 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚάναμεΔιορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμεΒιβλιοτετράδιο σελ. 28 ασκ. 3, σελ. 30 πρβλ. 8, σελ. 31 ασκ. 9Για το σπίτιΒιβλιοτετράδιο σελ. 27 ασκ. 1, σελ. 31 πρβλ. 10, σελ. 32 πρβλ. 11, 12 Ι...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

27.09.2021 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ ΚάναμεAνάγνωσηΔιόρθωση ασκήσεων στο βιβλιοτετράδιο Βιβλιοτετράδιο σελ. 20 ασκ. 3, σελ. 23 ασκ. 3Για το σπίτιΑύριο θα γράψουμε άγνωστη ορθογραφίαΒ.Μ. σελ. 20 ασκ. 5T.E. σελ. 10 - 11 ασκ. 4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚάναμεΒ.Μ. σελ. 13 - 14 Κεφά΄λαιο 4. Οι φυσικοί αριθμοίΤ.Ε. σελ. 13 ασκ. 2Για το σπίτιΒ.Μ. διαβάζω πολύ καλά το πλαίσιο "Βασικές έννοιες και διεργασίες" σελ. 14Τ.Ε....
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

24.09.2021 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ ΚάναμεΔιόρθωση ασκήσεων στο βιβλιοτετράδιο ΟρθογραφίαΒ.Μ. σελ. 18-19 προφορικά ασκ. 4Για το σπίτιΑνάγνωση Βιβλίοτετράδιο σελ. 22 ασκ. 1, 2, σελ. 23 ασκ. 4, σελ. 24 ασκ. 6, 7 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚάναμεΒ.Μ. σελ. 11-12Τ.Ε. σελ. 11 και σελ. 12 2ο πρβλ.Για το σπίτιΒιβλιοτετάδιο σελ. 22 πρβλ. 17, σελ. 23 πρβλ. 19, σελ. 22 πρβλ. 18 ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚάναμεΤ.Ε. σε...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

23.09.2021 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ ΚάναμεΔιόρθωση ασκήσεων στο βιβλιοτετράδιοΒ.Μ. κείμενο σελ. 16 "Ο φίλος μας ο άνεμος" σελ. 17 ασκ. 1 (Γραπτά στο τετράδιο της Γλώσσας το 2ο ερώτημα)Βιβλιοτετράδιο σελ. 19 ασκ. 1, 2Για το σπίτιΑνάγνωση το κείμενο για την ΔευτέραΓρ + ορθ. 1 φορά την 4η παράγραφοΣτο τετράδιο της Γραφής μετά την αντιγραφή δίνω απάντηση στο 3ο και 4ο ερώτημα της άσκησης 1.Βιβλιοτετράδιο σ...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

22.09.2021 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚάναμεΚεφάλαιο 3. Πώς λύνουμε ένα πρόβλημαΔιορθώσαμε τα προβλήματα που είχαμεΒιβλιοτετράδιο σελ. 25 πρβλ. 22, 23Για το σπίτιΒιβλιοτετράδιο σελ. 17 πρβλ. 17, σελ. 18 πρβλ. 18, σελ.26 πρβλ. 24, 25 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚάναμεΒ.Μ. σελ. 12 Κεφάλαιο 2. Οι Έλληνες "κατακτούν" τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους.Β.Μ. σελ. 13 παράθεμα 3Τ.Ε. σελ. 4 ασκ. 1, 3Για το σ...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

21.09.2021 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ Κάναμεορθ.Διορθώσαμε ασκήσεις από το Βιβλιοτετράδιο Βιβλιοτετράδιο σελ. 10 ασκ. 1, σελ. 11 ασκ. 2, σελ. 13 ασκ. 4, σελ.14 ασκ. 6, σελ. 18 ασκ. 13Για το σπίτιΒιβλιοτετράδιο σελ. 16 ασκ. 11, σελ. 17 ασκ. 12, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚάναμεΚεφάλαιο 3. Πώς λύνουμε ένα πρόβλημαΒιβλιοτετράδιο σελ. 14 πρβλ. 1, σελ. 15 πρβλ. 2, 3, σελ. 16 πρβλ. 4, 5Για το σπίτιΒιβλιοτετράδιο σελ. 1...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

20.09.2021 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ ΚάναμεB.M. σελ. 12 - 13 "Η φίλη μας η θάλασσα"Β.Μ σελ. 13 ασκ. 1, 2, σελ. 14 ασκ. 3Για το σπίτιΓρ. + ορθ. σελ. 12 2η παράγραφο "Ειδικοί επιστήμονες ... τις ισπανικές ακτές." 2 φορέςΒιβλιοτετράδιο σελ. 13 ασκ. 5, σελ. 14 ασκ. 7, σελ. 15 ασκ. 9, σελ. 16 ασκ. 10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚάναμεΒ.Μ. σελ. 8 - 10Για το σπίτιΤ.Ε. σελ. 9 - 10 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚάναμεΒ.Μ. σελ. 10 - 11 ολο...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

17.09.2021 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ ΚάναμεΒιβλιοτετράδιο σελ. 6 - 7 ασκ. 1, 2, 3, σελ. 8 ασκ. 1, 2Για το σπίτιΒιβλιοτετράδιο σελ. 8 - 9 ολοκληρώνω τις ασκήσεις που δεν έχω κάνει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚάναμεΒιβλιοτετράδιο σελ. 3 πρβλ. 5, 6, σελ. 4 πρβλ. 7, σελ. 5 πρβλ. 9, σελ. 6 πρβλ. 10, σελ. 9 ασκ. 18, σελ. 10 ασκ. 19, 20, σελ. 27 πρβλ. 27Για το σπίτιΒιβλιοτετράδιο σελ. 7 ασκ. 11, 12, σελ. 9 ασκ. 17, σελ. ...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...