Καταγραφή και Αναζήτηση Μουσικών Οργάνων

Οι μαθητές, κατέγραψαν μουσικά όργανα και τα χώρισαν στις 3 μεγάλες κατηγορίες: Έγχορδα, Κρουστά, Πνευστά.

Στη συνέχεια, χωρισμένοι σε ομάδες ανάλογα με τις κατηγορίες, αναζήτησαν στο διαδίκτυο εικόνες των μουσικών οργάνων.

Αφήστε μια απάντηση