ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ’21

Με αφορμή τη συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, παρουσιάστηκαν μέσω ψηφιακής πλατφόρμας στους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Γυμνασίου μας σε ζωντανή εκτέλεση με τη συνοδεία πιάνου επετειακά τραγούδια, προβλήθηκε μελοποιημένο απόσπασμα από τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», ενώ παράλληλα δόθηκαν βασικές πληροφορίες για τον «Θούριο» του Ρήγα, ...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ...