Πειράματα Φυσικής (1) με τον κ. Χιωτέλη Ιωάννη, Δρ Φυσικής, Καθηγητή Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών

Στο πλαίσιο του μαθήματος “Φυσικά” της Ε΄ Δημοτικού, και σε συνέχεια των “ενδοσχολικών” πειραμάτων, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία την ώρα του μαθήματος να συνδεθούν διαδικτυακά με πατέρα μαθητή της τάξης, τον κ. Χιωτέλη Ιωάννη, Δρ Φυσικής, Καθηγητή Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο κ. Χιωτέλης ως ο πλέον ειδικός και με τον κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό παρουσίασε στους μαθητές πειράματα για τη Θερμότητα. Συστολή, διαστολή, μετάδοση θερμότητας ήταν μερικά απ’ τα θέματα με τα οποία πειραματίστηκαν οι μαθητές σε ένα ευρύτερο πεδίο απ’ το περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου.

Τον ευχαριστούμε θερμά και αναμένουμε την επόμενη παρουσίαση που θα ακολουθήσει.

Αφήστε μια απάντηση