3 Υποτροφίες αριστείας από τα Εκπαιδευτήρια «Αναγέννηση» για μαθητές της Α΄& Β’ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου (σχ. έτος 2023-2024)

Τα Εκπαιδευτήριά μας, με χαρά και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, κάθε σχολικό έτος παρέχουν υποτροφίες που απευθύνονται σε μαθητές δημοσίων σχολείων, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στα δίδακτρα του ιδιωτικού σχολείου.

Πιο συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2023 – 2024,  τα Εκπαιδευτήρια «Αναγέννηση» παρέχουν κατόπιν γραπτών εξετάσεων το Σάββατο 17 Ιουνίου 2023 συνολικά τρεις υποτροφίες, που αφορούν σε έναν/μια μαθητή/τρια που θα φοιτήσει στην Α΄ Γυμνασίου , έναν/μια στη Β΄ Γυμνασίου και έναν/μια στην  Α΄ Λυκείου, και αφορούν αναλυτικά στα εξής:

Γυμνάσιο:

 • 2 υποτροφίες πλήρους φοίτησης (μια για την Α΄ Γυμνασίου και μια για την Β΄ Γυμνασίου), οι οποίες θα καλύπτουν το σύνολο των διδάκτρων για όλη τη διάρκεια των σπουδών των υποτρόφων, μέχρι την αποφοίτησή τους από το Γυμνάσιο.

Λύκειο:

 • 1 υποτροφία πλήρους φοίτησης στην Α’ Λυκείου, η οποία θα καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων για όλη τη διάρκεια των σπουδών του υποτρόφου, μέχρι την αποφοίτησή του από το Λύκειο.

Κάθε χρόνο, θα επανεξετάζεται αν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς την σχολική επίδοση και το ήθος των υποτρόφων.

Η υποτροφία θα χορηγηθεί στους μαθητές που θα πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Διάκριση σε εισαγωγικές εξετάσεις: συνολική βαθμολογία πάνω από 80% σε δύο μαθήματα.
 • Βαθμός απολυτηρίου Δημοτικού ή Γυμνασίου αντίστοιχα.
 • Εξαιρετικό ήθος, ποιοτικά στοιχεία, τα οποία – κατά την κρίση επιτροπής των Εκπαιδευτηρίων – διασφαλίζουν την ιδιαίτερη συμβολή των υποψηφίων υποτρόφων στη σχολική ζωή.

Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων θα έχει ως εξής:

Α. Ηλεκτρονική Aίτηση ενδιαφερομένων για τις υποτροφίες μέχρι τις 14/6/2023. Σε αυτόν τον σύνδεσμο μπορείτε να κάνετε την διαδικασία αίτησης ενδιαφερομένων για τις υποτροφίες ηλεκτρονικά ή κλικ στην ακόλουθη εικόνα:

Β. Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι μαθητές θα λάβουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 17 Ιουνίου 2023 και ώρα 9.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας, Γηροκομείου 61, στην Πάτρα. Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν μισή ώρα νωρίτερα και να έχουν μαζί τους ένα επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί τα στοιχεία τους.

Και για τις δύο βαθμίδες τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

1. Νέα Ελληνικά

2. Μαθηματικά

Καθεμία από τις δύο δοκιμασίες (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά) βαθμολογείται με άριστα τις 100 μονάδες. Κριτήριο θα αποτελεί το άθροισμα της βαθμολογίας των δύο μαθημάτων.

Η προσέλευση και η αποχώρηση των μαθητών θα γίνει με ευθύνη των Γονέων και Κηδεμόνων τους. Μαθητές που θα προσέλθουν καθυστερημένοι δε θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις.

Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους δύο στυλό χρώματος μπλε και την ώρα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους προσωπικά αντικείμενα, όπως κινητά τηλέφωνα, smartwatch ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, σημειώσεις/βιβλία κ.ά.

Γ. Συνέντευξη

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες που θα έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία πάνω από 80% και στα δύο μαθήματα θα κληθούν σε συνέντευξη από επιτροπή των Εκπαιδευτηρίων, η οποία θα έχει και την ευθύνη της τελικής επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του σχολείου (Γηροκομείου 61, Πάτρα, τηλ. 2610274576, email: info@anagennisiedu.gr)


 • Η εξεταστέα ύλη για την Α΄ Γυμνασίου (απόφοιτοι Δημοτικού) ορίζεται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΚΛΑΣΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΟΓΑ – ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ:

Κλίση Ουσιαστικών –  Επιθέτων – Ρημάτων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ:

 • Κύριοι Όροι πρότασης
 • Ονοματικοί Προσδιορισμοί,
 • Επιρρηματικοί Προσδιορισμοί
 • Κύριες & Δευτερεύουσες Προτάσεις

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ:

 • Συνώνυμα 
 • Αντώνυμα
 • Οικογένειες Λέξεων

ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ


 • Η εξεταστέα ύλη για τη Β΄ Γυμνασίου ορίζεται ως εξής:

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Οι μαθητές / τριες θα εξεταστούν στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, στην παραγωγή γραπτού λόγου και στον έλεγχο ικανότητας να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών (Γραμματική , Συντακτικό, Λεξιλόγιο) που περιλαμβάνονται στις πρώτες έξι ενότητες του σχολικού βιβλίου της Α΄ Γυμνασίου.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Άλγεβρα

κεφάλαιο 1ο (§1.4 1.5)

κεφάλαιο 2ο (όλο)

κεφάλαιο 3 (§ 3.1)

κεφάλαιο 4 (§4) 

κεφάλαιο 7 (§ 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5)

Γεωμετρία

κεφάλαιο 1ο (§1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10)

κεφάλαιο 2ο (§2.6)

κεφάλαιο 3ο (§3.1,3.2)


 • Η εξεταστέα ύλη για το Λύκειο (απόφοιτοι Γυμνασίου) ορίζεται ως εξής:

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 • Κατανόηση – Ερμηνεία γραπτού κειμένου (διαφόρων κειμενικών ειδών)
 • Συνοχή κειμένου (συνδετικές λέξεις – φράσεις)
 • Λεξιλογικές ασκήσεις (συνώνυμα – αντώνυμα)
 • Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
 • Παραγωγή γραπτού λόγου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξεταστέα Ύλη Μαθηματικών: Από το σχολικό βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου

 • Άλγεβρα:

Κεφάλαιο 1ο

1.1 (χωρίς την παράγραφο Α: οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους), 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (χωρίς την υποπαράγραφο ε) διαφορά κύβων και άθροισμα κύβων, 1.6 (χωρίς τις υποπαραγράφους δ. (διαφορά – άθροισμα κύβων) και στ. (παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής x2+(α+β)x+αβ)), 1.8, 1.9, 1.10

Κεφάλαιο 2ο

2.1, 2.2, 2.3, 2.5 (χωρίς την παράγραφο Α: διάταξη πραγματικών αριθμών)

Κεφάλαιο 3ο

Παράγραφος: 3.3

 • Γεωμετρία:

Κεφάλαιο 1ο

Παράγραφοι: 1.1, 1.2

Κεφάλαιο 2ο

Παράγραφοι: 2.1, 2.2