Υποτροφίες “Κακούρη” – Λεπτομέρειες, Ημερομηνία & Ύλη Εξετάσεων

Κατά το σχολικό έτος 2019-2020, η διακεκριμένη συγγραφέας κα Αθηνά Κακούρη θα χορηγήσει υποτροφία στη μνήμη των γονέων της, Αμαλίας και Χαριλάου Κακούρη, οι οποίοι υπηρέτησαν διακριτικά και με συνέπεια την κοινωνία της πόλης μας. Η κυρία Κακούρη πέρα από τη συστηματική ενασχόληση με το συγγραφικό της έργο και τη μελέτη της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας ενδιαφέρεται ενεργά για τους μαθητές και τις αγωνίες τους. Με τη διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων μοιράζεται τους ίδιους προβληματισμούς για το σύγχρονο σχολείο και τις προτεραιότητές του. Το γεγονός ότι για την προσφορά της αυτή επιλέγει τα εκπαιδευτήρια «Αναγέννηση» είναι δείγμα της αναγνώρισης της ποιοτικής εκπαίδευσης που παρέχεται σε αυτά. Για την πρωτοβουλία της αυτή, η διεύθυνση του σχολείου την ευχαριστεί θερμά και τη νιώθει αρωγό των προσπαθειών της!

Η «Υποτροφία Κακούρη» απευθύνεται σε μαθητές αποφοίτους δημοσίων σχολείων, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στα δίδακτρα ενός ιδιωτικού σχολείου. Αφορά σε δύο μαθητές, ένα μαθητή της Α´ Γυμνασίου και ένα της  Α´ Λυκείου, και καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων για όλη τη διάρκεια των σπουδών των υποτρόφων μέχρι την αποφοίτησή τους από το Γυμνάσιο και το Λύκειο αντίστοιχα. Κάθε χρόνο, όμως, θα επανεξετάζεται αν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς την σχολική επίδοση και το ήθος των υποτρόφων.

Η υποτροφία θα χορηγηθεί στους μαθητές που θα πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Διάκριση σε εισαγωγικές εξετάσεις: συνολική βαθμολογία πάνω από 80% σε τρία μαθήματα.
  • Βαθμός απολυτηρίου Δημοτικού ή Γυμνασίου αντίστοιχα.
  • Εξαιρετικό ήθος, ποιοτικά στοιχεία, τα οποία – κατά την κρίση επιτροπής των Εκπαιδευτηρίων – διασφαλίζουν την ιδιαίτερη συμβολή των υποψηφίων υποτρόφων στη σχολική ζωή.

Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων θα έχει ως εξής:

Α. Αίτηση

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, είτε στη Γραμματεία του σχολείου είτε ηλεκτρονικές (info@anagennisiedu.gr), μέχρι την Πέμπτη, 6 Ιουνίου.

Β. Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για την υποτροφία «Κακούρη» θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019, στις 9.00 στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων, Γηροκομείου 61, Πάτρα. Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν μισή ώρα νωρίτερα και να έχουν μαζί τους ένα επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί τα στοιχεία τους.

Και για τις δύο βαθμίδες τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

  1. Νέα Ελληνικά
  2. Ιστορία
  3. Μαθηματικά

Καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες (Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Μαθηματικά) βαθμολογείται με άριστα τις 100 μονάδες. Κριτήριο θα αποτελεί το άθροισμα της βαθμολογίας των τριών μαθημάτων.

Γ. Συνέντευξη

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες που θα έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία πάνω από 80% και στα τρία μαθήματα θα κληθούν σε συνέντευξη από επιτροπή των Εκπαιδευτηρίων, η οποία θα έχει και την ευθύνη της τελικής επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Σχολείου (Γηροκομείου 61, Πάτρα, τηλ. 2610224260, email: info@anagennisiedu.gr) ή στον ιστότοπο του σχολείου www.anagennisiedu.gr

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Α΄ Γυμνασίου (απόφοιτοι Δημοτικού)

ΓΛΩΣΣΑ

Κατανόηση Κειμένου
Δομή Κειμένου
Τίτλος κειμένου – Πλαγιότιτλοι
Σχήματα Λόγου (Κυριολεξία, Μεταφορά, Παρομοίωση, Εικόνα)
Προτάσεις Κυρίες & Δευτερεύουσες
Σύνδεση Προτάσεων
Κύριοι Όροι
Ρήματα Αμετάβατα, Μεταβατικά, Συνδετικά, Απρόσωπα
Είδη Προτάσεων ως προς τη Δομή τους (Απλή, Σύνθετη, Επαυξημένη, Ελλειπτική)
Ομοιόπτωτοι Ονοματικοί Προσδιορισμοί (Επιθετικός, Παράθεση, Επεξήγηση)
Επιρρηματικοί Προσδιορισμοί (Τόπου, Χρόνου, Τρόπου, Αιτίας, Ποσού)
Ενεργητική – Παθητική Σύνταξη
Ευθύς & Πλάγιος Λόγος
Ρήματα (Χρονική & Εγκλιτική Αντικατάσταση – Σχηματισμός Προστακτικής)
Επίθετα (-ης, -ης, -ες & -ων, -ούσα, ον)
Αντωνυμίες
Παραθετικά Επιθέτων – Επιρρημάτων

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Αριθμητικές Παραστάσεις
Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ)
Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (ΜΚΔ)
Κλάσματα
Εξισώσεις
Λόγοι – Αναλογίες
Ποσοστά & Ποσοστά %
Γωνίες
Εμβαδόν Γεωμετρικών Σχημάτων
Εμβαδόν Αναπτύγματος Γεωμετρικών Στερεών
Όγκος Γεωμετρικών Στερεών

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’:  Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830) – Κεφ. 1-18
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’: Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα – Κεφ. 1-6
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’: Η Ελλάδα στον 20ο αιώνα – Κεφ. 1-5

Α΄ Λυκείου (απόφοιτοι Γυμνασίου)

ΓΛΩΣΣΑ

Κατανόηση – Ερμηνεία κειμένου
Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
Συνοχή κειμένου (συνδετικές λέξεις-φράσεις)
Λεξιλογικές ασκήσεις (συνώνυμα – αντώνυμα)
Παραγωγή λόγου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Από το σχολικό βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου

Άλγεβρα:
Κεφάλαιο 1ο
1.1 (χωρίς την παράγραφο  «Α: οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους»)
1.2,  1.3,   1.4
1.5 (χωρίς την υποπαράγραφο «ε) διαφορά κύβων και άθροισμα κύβων»)
1.6 (χωρίς τις υποπαραγράφους «δ) διαφορά – άθροισμα κύβων» και στ) παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής x2+(α+β)x+αβ»)
1.8, 1.9, 1.10
Κεφάλαιο 2ο
2.2, 2.3

Γεωμετρία:
Κεφάλαιο 1ο
1.1

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ελληνική ιστορία του 19ου-20ου αιώνα (από το σχολικό βιβλίο οι ενότητες: 9,10,17,18,19, 20, 27, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 43, 44, 47, 48)

Αφήστε μια απάντηση