Μαθαίνοντας Σήματα Μόρς

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου έμαθαν τα σήματα μορς είδαν τα γράμματα και τους αριθμούς και μιλήσαν για τη χρησιμότητα του κώδικα μορς. Έπαιξαν με φακό και αναπτήρα για τον τρόπο να που στέλνουμε ένα μήνυμα sos και έγραψαν το όνομά τους με τον τρόπο αυτό!

 

Αφήστε μια απάντηση