Μαθαίνουμε δημιουργώντας τα Βιβλία των Γραμμάτων

Οι μαθητές της Α’ Δημοτικού κατά την επεξεργασία κάθε γράμματος που μαθαίνουν συγκεντρώνουν σε κατάλογο λέξεις που αρχίζουν από αυτό το γράμμα. Έπειτα, γράφουν μια λέξη από τον κατάλογο και ζωγραφίζουν την εικόνα της. Πρόκειται για μια δημιουργική δραστηριότητα εξοικείωσης με το εκάστοτε υπό επεξεργασία γράμμα. Μέσω της ομαδικής συγγραφής, οι μαθητές δημιουργούν τα βιβλία των γραμμάτων τα οποία αποτελούν συμπληρωματικό αναγνωστκό υλικό που κοσμεί τη βιβλιοθήκη της τάξης μας.

 

Αφήστε μια απάντηση