Πίνακες Ζωγραφικής σε…Αναπαράσταση

Στο πλαίσιο του project της Στ’ Δημοτικού για διάσημους ζωγράφους οι μαθητές αναπαρέστησαν κάποιους διάσημους πίνακες ζωγραφικής….

Μπορείτε να βρείτε ποιος είναι ο κάθε πίνακας και ποιου ζωγράφου;

Αφήστε μια απάντηση